13.01.2018: Vortrag zum Thema Erziehung – Egitim üzerine seminar

Pazar günü eğitimci ve sosyal pedagog Halit Pişmek Hoca’mızın teşrifi ile camimizde gerçekleştirilen seminerde aile ve çocuk iletişimi konusu detaylıca ele alındı.

Seminerde çeşitli aile modellerini tanıtan Halit Şimşek Hoca, bu modellerin çocuklar üzerindeki etkisini de ayrıntılı bir şekilde aktardı.
Halit Hoca konuşmasında sağlıklı bir çocuk gelişimi için ebeveynlerin çocuklarına destekleyici olmalarının yanında bir de özgüven vermeleri gerektiğini bildirdi. Çocuklara karşı adil ve tutarlı davranışlar sergilenmesinin özellikle altını çizen hocamız, sınırların belirlenmesi ve buna bağlı olarak çocuğa belirli sorumluluklar ve görevler verilmesinin gerekliliğini ifade etti ki ancak bu şekilde çocukların birer olgun fert olup, topluma katkı sağlayabileceklerini bildirdi. Herşeyden önemlisi velilerin kendilerinin örnek bir davranış sergilemesidir, zira çocuklar anne ve babalarını rehber olarak alıp, hal ve hareketlerini kopyalar.

Hocamıza ve tüm katılımcılara teşekkürlerimizi ediyoruz.

İyi bir neslin yetişmesi dileğiyle,

Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

 

11.01.2019 – Jumah Mubarak

Und Wir haben dem Menschen anbefohlen, gegen seine Eltern gütig zu sein. Seine Mutter trug ihn mit Widerwillen, und mit Widerwillen brachte sie ihn zur Welt. Und ihn zu tragen und ihn zu entwöhnen erfordert dreißig Monate, bis er dann, wenn er seine Vollkraft erlangt und vierzig Jahre erreicht hat, sagt: „Mein Herr, sporne mich an, dankbar zu sein für Deine Gnade, die Du mir und meinen Eltern erwiesen hast, und (sporne mich an,) Rechtes zu wirken, das Dir wohlgefallen mag. Und laß mir meine Nachkommenschaft rechtschaffen sein. Siehe, ich wende mich zu Dir, und ich bin einer der Gottergebenen.“

[46:15]

İnsana, anne ve babasına ihsanla davranmasını vasiyet ettik. Annesi onu güçlükle taşıdı ve onu güçlükle doğurdu. Ve onun taşınması ve sütten kesilmesi 30 aydır. Nihayet erginlik çağına ulaştığı zaman 40 yaşını tamamladı. Şöyle dedi: “Rabbim! Bana, anne ve babama verdiğin ni’metlere şükretmekte, Senin razı olduğun salih amel (nefs tezkiyesi) yapmakta beni başarılı kıl. Ve zürriyetimi ıslâh et. Muhakkak ki ben, Sana tövbe ettim ve muhakkak ki ben (Sana) teslim olanlardanım.”

[46:15]

 

Tag der offenen Moschee

Liebe Besucherinnen und Besucher,

aus organisatorischen Gründen werden wir dieses Jahr am 03. Oktober leider nicht an dem Tag der offenen Moschee teilnehmen.

Wir laden Sie herzlich dazu ein, die Moscheen in näherer Umgebung zu besuchen:

IGMG: Humboldtr. 33A

Ditib: Schmidtstr. 25-27